Certyfikat WELL

Certyfikat WELL

Co oznacza certyfikat WELL? Coraz częściej zwraca się uwagę na znaczenie zdrowego środowiska życia i pracy. Należy zatem oczekiwać, że zdrowie i dobre samopoczucie staną się ważnymi czynnikami cenotwórczymi dla wartości budynków.

Oparte na dowodach

WELL jest międzynarodowym standardem opartym na dowodach, w którym zdrowie i dobre samopoczucie ludzi jest w centrum uwagi. Jest to program certyfikacji oparty na dowodach i zweryfikowany pod względem wyników, opracowany wspólnie przez wiele międzynarodowych uniwersytetów. Projekty muszą udowodnić, że dana przestrzeń jest nie tylko zaprojektowana z myślą o zdrowiu, ale także wykazać, że jest to osiągane w praktyce. Projekty spełniające wymogi certyfikacji WELL wykazały, że sprzyjają zdrowiu, szczęściu i produktywności użytkowników. Metoda ta jest administrowana przez International WELL Building Institute (IWBI).

10 koncepcji WELL

WELL opiera się na dziesięciu koncepcjach. Niektóre z tych koncepcji skupiają się głównie na operacyjnej stronie biznesu (koszty operacyjne), jak np. Nourishment, Mind and Community. Pięć innych koncepcji: Powietrze, światło, ruch, komfort cieplny i dźwięk mają duży wpływ na koszty budowy i inwestycji, a ograniczony na koszty eksploatacji. Dwa pozostałe pojęcia Woda i Materiały wpływają zarówno na koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne.

Poziomy certyfikacji WELL

Dla każdego pojęcia zdefiniowano szereg charakterystycznych właściwości jako pozycje. Niektóre z nich są obowiązkowe (warunki wstępne), a niektóre można dowolnie wybierać (optymalizacje). Dla każdej koncepcji należy jednak osiągnąć ustaloną minimalną liczbę elementów, aby uzyskać certyfikację. O poziomie certyfikacji, Bronze, Silver, Gold lub Platinum, decyduje liczba uzyskanych elementów.

 

Certyfikacja WELL obejmuje dwa rodzaje budynków:

• Nieruchomość zajmowana przez właściciela: budynki zarządzane i w dużej mierze użytkowane przez właściciela.

• WELL Core: Nieruchomość wynajmowana głównie przez właściciela projektu, w której co najmniej 75% najemców wdraża elementy WELL.

Zdrowe budynki

Certyfikat WELL jest metodą przełożenia wymagań zdrowotnych na konkretne zagadnienia dotyczące projektowania, jak późniejszej realizacji i eksploatacji budynku. W ramach WELL nacisk kładzie się na niezależną walidację przez stronę trzecią, co oznacza, że więcej testów przeprowadza się również po zakończeniu budowy, wykazując, że deklarowane ambicje i wymagania, które zostały ustalone wcześniej w projekcie, są w sposób oczywisty spełnione. Certyfikat WELL jest wydawany dopiero po ukończeniu budynku, po pomyślnym przejściu testów wydajnościowych i inspekcji wizualnych na miejscu przez akredytowanego i niezależnego agenta ds. testów wydajnościowych. WELL i BREEAM dobrze się uzupełniają.

WELL AP

W Adamas Group doradzamy naszym klientom w zakresie możliwości osiągnięcia zdrowego budynku oraz doradzamy jakie kroki należy podjąć w kierunku uzyskania certyfikatu WELL. W tym celu ważne jest, abyśmy byli zaangażowani w plany dotyczące wymogów rejestracji i certyfikacji WELL na wczesnym etapie. Nasi WELL APs (Accredited Professionals) mają duże doświadczenie w certyfikacji zdrowych budynków w Holandii i Europie. Pracujemy wydajnie i efektywnie oraz skupiamy się, wspólnie z klientem i użytkownikiem końcowym, na tych aspektach, które stanowią wartość dodaną dla ludzi i środowiska.

Chcesz wspólnie budować zdrową, zrównoważoną przyszłość o obiegu zamkniętym?