BREEAM - NL

BREEAM - NL

BREEAM – NL jest metodą certyfikacji środowiska zbudowanego w sposób zrównoważony od 2009 roku. Metoda ta pozwala na ocenę projektów pod kątem integralnej trwałości. BREEAM to skrót od Building Research Establishment Environmental Assessment Method i jest stosowany w ponad 80 krajach na całym świecie i stanowi globalny standard zrównoważonego budownictwa. Metoda ta została opracowana w Anglii przez Building Research Establishment (BRE). Dutch Green Building Council uczynił metodę odpowiednią dla Holandii i przetłumaczył ją na BREEAM – PL. Adamasgroup jest jednym z partnerów założycieli DGBC i od 2007 roku aktywnie uczestniczy w opracowywaniu tej normy dla Holandii.

Zrównoważone budownictwo z certyfikatem BREEAM

Certyfikat BREEAM zapewnia niezależnie zweryfikowany wgląd w rzeczywiste wyniki zrównoważonego rozwoju budynku. Nie tylko pod względem energetycznym, ale w pełnym spektrum aspektów, takich jak ekologia, odpady, zarządzanie i właściwości materiałów. Ponieważ certyfikat BREEAM jest uznawany na całym świecie i powszechnie stosowany do pomiaru wydajności budynków, jest ceniony przez rynek.

Dotacje na zrównoważone budownictwo

Dzięki zrównoważonemu budynkowi nie tylko oszczędzasz na kosztach operacyjnych. Projekty zrównoważone są popularne wśród inwestorów, ponieważ umożliwiają wykazanie zgodności z przyszłymi przepisami i regulacjami. Dzięki temu budynek ma wyższą wartość i wyższe przychody z najmu. Ta wartość dodana może wynosić nawet 20%. Budynek z certyfikatem BREEAM-NL to także możliwości dofinansowania, istnieją różne programy dofinansowań, o które można się ubiegać. Grupa Adamas zajmuje się doradztwem w zakresie MSWiA, OOŚ, SDE+.

Zdrowy

Budynek z certyfikatem BREEAM-NL jest zdrowszy dla użytkowników budynku. Oznacza to większą dbałość o komfort cieplny, wentylację i wygląd, ale także ewidentnie czystsze powietrze, lepszą jakość światła i zapobieganie nadmiernej koncentracji lotnych związków organicznych w budynku. Zdrowe środowisko pracy lepiej wpływa na samopoczucie i zwiększa wydajność użytkowników budynku.

 

Przyszłościowa strona

Z BREEAM – NL przygotowujesz swój projekt na przyszłość. Poprzeczka BREEAM-NL jest wyżej niż wymagania prawne. Dzięki temu Twój budynek jest lepiej przygotowany na wzrost wymagań prawnych. BREEAM-NL pozwala również szybciej udzielać właściwych odpowiedzi na pytania taksonomii. Adamasgroup chętnie doradzi Ci również w tej kwestii.

Adamasgroup: doświadczony partner dla BREEAM - NL

Adamasgroup ma duże doświadczenie w certyfikacji BREEAM w Holandii i Europie. Wspólnie z klientem i użytkownikiem końcowym koncentrujemy się na tych aspektach, które stanowią wartość dodaną dla ludzi i środowiska.

Adamasgroup posiada różne licencje na nadzór i ocenę projektów we własnym zakresie:

• Nowe budownictwo i renowacja, z BRL 2014 i BRL 2020

• In-Use dla istniejących konstrukcji z BRL V6

• Obszar dla rozwoju dużych obszarów z BRL2018

Posiadamy również licencje na wszystkie certyfikaty BREEAM International, dlatego możemy pomóc w większości krajów.

Wydajny i skuteczny

Adamasgroup dostarcza również większość obliczeń dla BREAAM, takich jak obliczenia MPG, LCA i BENG oraz przygotowuje dla nich raporty. Zapewniamy również obliczenia i pomiary komfortu oraz opracowaliśmy różne narzędzia upraszczające certyfikację dla różnych zainteresowanych stron. Dzięki temu możemy zminimalizować liczbę ogniw w całym procesie certyfikacji dla naszych klientów. Pozwala nam to również na szybkie wdrożenie i dostarczenie wszelkich niezbędnych korekt lub dokumentów potwierdzających. Dzięki temu możemy optymalnie pomóc naszym klientom w uzyskaniu etykiety BREEAM-PL.

BREEAM-NL Expert i Assossor

Kluczowe dla certyfikacji w BREEAM-NL są dwie funkcje: eksperta BREEAM-NL oraz asesora BREEAM-NL. Nasz zespół konsultantów składa się zarówno z ekspertów, jak i asesorów, którzy mają duże doświadczenie w certyfikacji zrównoważonych projektów nieruchomościowych w systemie BREEAM-NL i BREEAM International.

Jako Ekspert BREEAM-NL udzielamy porad dotyczących certyfikacji w BREEAM-NL oraz tego, jak aspekty zrównoważonego rozwoju mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania budynku. Dodatkowo nasz ekspert prowadzi zespół projektowy w zakończeniu procesu certyfikacji. Ekspert BREEAM-NL dostarcza dowodów na zrównoważony rozwój projektu oraz dba o komunikację z asesorem i DGBC.

Jako BREEAM-NL Assessor jesteśmy upoważnieni do dokonania oceny formalnej projektu i wydania ostatecznego certyfikatu BREEAM-NL. DGBC jest licencjobiorcą BREEAM-NL i sprawdza, czy asesor wykonał pracę zgodnie z właściwymi procedurami.

Chcesz wiedzieć więcej o tym, co możemy dla Ciebie zrobić? Zapraszamy do kontaktu: 026 44 61 222 lub info@adamasgroep.nl

Chcesz wspólnie budować zdrową, zrównoważoną przyszłość o obiegu zamkniętym?